İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı Ne Demektir?

Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlanmasıdır.Başbakanlık, bakanlıklar, kamu kurumları, şirketler konuya örnek olarak verilebilir.


Başka ifade ile;
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen IP adresi veya IP bloğu üzerinde kablolu ve/veya kablosuz ağ teknolojileri kullanarak, sabit ve/veya dinamik IP (DHCP, NAT,vb.) ile ODTÜ yerel ağına toplu erişim sağlayan birimler, personeller ve öğrenciler vb. kuruluşların tüzel kişiliği altında faaliyet gösteren toplu kullanım sağlayıcı olarak değerlendirilmektedir.

 

İki adet yükümlülükleri vardır. Birincisi; konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirler almaktır. İkincisi; İnternete bağlanan bilgisayarların “İç IP Dağıtım Loglarını” elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmektir.